Resning- ett hastverk?

Fråga:
Vi har anlitat ett husföretag som tycks forcera bygget på kvalitetens bekostnad.
Grunden till huset var färdiggjuten kl. 16 på eftermiddagen. Klockan 20 kom jag dit och då bevattnades bara en liten del av grunden med vattenspridare, detta eftersom vattnet enligt byggaren inte nådde längre. Jag stod sen halva natten och vattnade eftersom betongen var mycket törstig och det var mycket varmt. Nästa förmiddag upphörde bevattningen eftersom syllarna skulle läggas. Grunden täcktes sen delvis med presenningar under natten. Nästa morgon (alltså bara ett och ett halvt dygn efter gjutningen) började huset resas och presenningarna togs bort. Ingen ytterligare bevattning eller täckning av grunden har heller därefter skett.
1. Ska inte grunden bevattnas längre än ca 17-18 timmar?
2. Är grunden tillräckligt hållfast för att bebyggas redan efter 1,5 dygn?
3. Under träsyllarna har bara lagts någon slags svart skumplast som jag tror är mot kyla. Det finns ingen plast under syllarna. Är detta korrekt?
4. Mellan utsidan på syllen och den gipsskiva som spikats utanpå huset har lagts armerad plast i ett skikt. Resten av plasten fortsätter under gipsskivan på utsidan av huset där det viker sig i en skål som samlar regnvatten som i sin tur sugs upp i gipsskivan. I hörnen på huset finns det ingen plast, dessutom är gipsskivorna ordentligt sönder nertill på tre ställen så att man ser träkonstruktionen. Detta kan väl inte vara rätt? Var tar man reda på hur det SKA vara? De ritningar jag fått av husföretaget är mycket otydliga och byggaren säger bara att det är OK.
5. När kan man säga att resningen av huset formellt är avslutad?

Svar:
1. Det finns ingen direkt tidsgräns för hur länge en betongkonstruktion skall vattnas. Det beror på många faktorer. Om det var mycket varmt kan det låta lite kort med den tid som Du nu menar att den blev bevattnad.
2. 1,5 dygn är i kortaste laget. Då har inte betongen fått sin fulla hållfasthet.
3. Det är svårt att svara på eftersom det finns ett antal olika material på marknaden med olika egenskaper. Det viktigaste egenskaperna som det material skall ha som ligger mellan syll och betong är att dels täta för de små ojämnheter som finns, dels att hindra fukt från plattan att gå upp i syllen. Om det material som nu är använt har dessa egenskaper är svårt att svara på eftersom de tekniska egenskaperna inte är kända.
4. Det låter lite underligt att det finns armerad plast innanför den utvändiga gipsskivan. Där skall inte finnas plast. Om den utvändiga gipsskivan skall vara som ett vindskydd skall bara den finnas och inget annan material. Kontakta den person som är kvalitetsansvarig och be att han tittar på detta.
5. Resningen är inte ett begrepp med en fast innebörd. Det är därför svårt att svara på den frågan. Det skall framgå av de kontraktshandlingar som Du har med husföretaget eller deras entreprenör.