Skillnad mellan

Fråga:
Vi är två personer och tänker oss en boyta på 90 kvm i ett plan.
Som total novis på det här frågar jag mej vad skillnaden är mellan ett fritidshus och ett “icke fritidshus”. Kan man inte bo året runt i ett fritidshus?

Svar:
Visst kan man bo i ett fritidshus. Den stora skillnaden för en boende mellan en villa och ett fritidshus är oftast att fritidshuset är mindre, det ställs lägre krav på isolering i fritidshus och de uppfyller inte i alla avseenden krav och normer som för en villa. För den som vill uppföra ett hus ställs det olika krav för bygglov beroende på om det avser ett fritids- eller åretrunt- hus.

Varje planområde i kommunen är normalt avsett antingen för villabyggnation eller fritidshusbyggnation. På områden avsedda för fritidshusbebyggelse har tidigare kanske bara 60 kvadratmeter stora hus fått byggas. Där kan kommunen ibland besluta att tillåta större hus, och ibland även låta dessa konverteras till året runt- hus. Däremot får man aldrig uppföra ett fritidshus på ett område som i planen är avsett för permantboende. Den byggnad som då uppförs måste uppfylla de krav som ställs på energibesparing, minimiytor etc, och då duger inte fritidshusstandard.