Sprängskador

Fråga:
Våra grannar (inte de närmaste utan de som ligger ett hus bort – forfarande dock inom 50 meter från sprängningen) har sprängt för garage och vi har upptäckt skador på vårt hus härefter. Vi undrar nu vad som gäller och hur vi skall gå vidare.

Svar:
Ni skall omgående skriftligt meddela byggherren, de som bygger det nya huset, att ni upptäckt sprickor i ert hus efter att de sprängt. Kräv att de ordnar med en opartiskt besiktningsman som kommer och besiktigar. Kräv att detta sker inom 14 dagar. Skicka även en kopia av brevet till ert försäkringsbolag så att de är informerade om att det skett en skada. Det kan underlätta en ev. kommande process med den nye husägarens försäkringsbolag.
Om ni inte får något svar eller någon reaktion inom 14 dagar koppla då in en jurist i ärendet.