Underlagstak

Fråga:
Under hösten har mitt hus “kommit” från en känd husleverantör. Väggarna kom färdiga och monterades och förnärvarande håller man på att lägga taket. Jag blev högst konfunderad när jag såg att man lägger något som heter “Pergo underlagstak” direkt på takstolarna. Sedan spikar man fast detta underlagstak genom att lägga läkten på utanför. Underlagstaget ligger alltså omlott på varann under läkten.
Jag kan egentligen inget om “byggteknik” men bör inte underlagstaket vara konstruerat av brädor eller skivor och att man på dessa sedan lägger på ett täckande underlagstak av något slag (tjärpapp eller liknande?). Det ser nämligen ut som om man har bortrationaliserat ett riktigt underlagstak, eller har jag fel. Är denna metod som man använder på mitt hus vanlig idag? Håller det tätt? Hur lång kan livslängden tänkas vara? Varför har man frångått tidigare använda metoder?

Svar:
Den metod som Du beskriver är ganska vanlig idag. Det är oftast en ren kostnadsfråga. Det är i regel billigare att använda denna konstruktion. Några husföretag har dock valt att bibehålla det riktiga underlagstaket av trä, t.ex. råspont, för att man anser att det är bättre kvalitet. Livslängden på den metod som Du har på Ditt hus är väl svårt att sia om eftersom långtidseffekten inte gått att utläsa i praktiken ännu, men de fabrikanter som marknadsför denna typ av produkt har säkert utfört teoretiska långtidstester med gott resultat.