Vad gäller för frånluftvärmepump?

Fråga:
Vad gäller för frånluftsvärmepump när en tomt är pålagd fjärrvärme- anslutning?

Svar:
I det läget finns det ingen funktion för frånluftsvärmepump. En enkel, mekanisk ventilation skall istället väljas.