Ventilation på vind

Fråga:
Hur kan man säkerställa att man har tillräcklig ventilation  på sin vind?
Vi har idag ett nybyggt 1&1/2 plans hus (160 kvm, med 45 grader
taklutning) , med krypvind och en inspektionslucka inifrån huset. Där uppe är det lösull (ca 50 cm) och frigolitskivor som luftning längs  råspont-taket. Det finns inga ventiler, utan det skall luftas i taknocken? Jag tycker dock att det verkar vädigt tätt uppe vid nock, så hur säkerställer jag att vi har tillräckligt med ventilation. Vi har ej haft slutbesiktning ännu, kommer besiktaren att kontrollera  dessa saker? Skall jag sätta in ett par ventiler för säkerhets skull, eller kan man
få för mycket ventilation ?

Svar:
Om det finns ventilation i varje takstolsfack i taknock och att takfoten är öppen för ventilation är ventilationen tillräcklig. När besiktningsmannen kommer och besiktigar, be att han särskilt kontrollerar att det finns ventilation i takstolsfacken och i takfoten.