Anslutningsavgift- Framdragning av el

Fråga:
När det gäller framdragning av el till huset betalar man en anslutningsavgift. Ingår det transport av allt nödvädigt material från nätbolaget till arbetsplatsen i denna summa?

Svar:
Om det är så att huset ligger inom planlagt område ingår allt fram till tomtgränsen i anslutningsavgiften. Ligger däremot huset utanför planlagt område kan det vara så att man får betala extra, särskilt om huset ligger lång från närmaste stolpe eller annan central punkt. Det bästa är om man ställer frågan direkt till sitt nätbolag (tex Fortum).
Allt material och arbete inom Din tomt får Du själv betala utöver anslutningsavgiften.