Anslutningsavgifter vid ombyggnad av fritidshus till året runt- bostad?

Fråga:
Finns det något som kallas anslutningsavgift när det gäller att göra ett fritidshus till året-runt-bostad? Finns det några “dolda” utgifter, eller stannar det på de fasta utgifterna man kan behöva ta tag i som isolering, fönsterbyte, vägunderhåll, va etc.

Svar:
När man talar om anslutningsavgifter menar man i första hand inkopplingen till vatten och avloppsnät samt till el-och telenätet. Därutöver kommer givetvis de årliga fasta avgifterna för dessa anslutningar samt förbrukningen. Utöver detta tillkommer inget mer utom fastighetsskatten som kan bli högre om huset renoveras.

Andra kostnader för isolering, fönsterbyte, och allt annat som kan behöva kompletteras är ju individuellt och beror på i vilket skick huset är i. Gör en ordentlig genomgång, gärna med en byggkunnig person, som kan bedöma vad som bör göras samt uppskatta en kostnad för det.