Byggnadskreditiv

Fråga:
Jag vill köpa ett hus och sedan anlita en husflyttsfirma som flyttar huset. På tomten vill jag låna till en grund + iordningsställning av  tomten.  När huset sedan är på plats vill jag kunna göra vissa renoveringar som kräver material från olika firmor + olika entreprenörer.
1. Får man låna allt som byggkreditiv och hur värderar man hur mycket man får låna?
2. Finns det någon tidsgräns för hur länge man kan  bygga med byggnadskreditiv?
3. Kan man tillgodoräkna det egna arbetet som “kontantinsats” när man gjör om lånen  eller måste man betala in 10% som är vanligt vid huslån ?

Svar:
Vi beskriver byggnadskreditivet allmänt i vår ordlista. I ditt fall skall du tänka på:
1. Du måste göra någon form av total kostnadsbedömning för denna byggnation. Specificera vad som är Ditt eget arbete och vad som är material och övriga entreprenader. Besök sedan några olika banker och diskutera med dessa hur den finansielle bilden ser ut. Olika banker kan se olika på ett sådant här projekt.
2. I princip inte, men det är ju i Ditt eget intresse att färdigställa huset så fort som möjligt för att slippa den högre räntan som är på byggnads-kreditivet.
3. Oftast kan man det men det är också en individuell bedömning från de olika bankerna hur detta värdesätts.