Carport – ansvar för felaktig placering

Fråga:
Jag och min sambo har köpt ett parhus hus av Svenska hem i Bromma (SHIB), totalentreprenad. Vi flyttade in i juli och då var bla inte carporten uppsatt. När de skulle sätta upp vår carport som sitter intill husväggen, var de tvungna att kapa yttertaket på carporten, pga att vårt förråd stod för nära. Det har nu visat sig att förrådet inte är placerat enligt den situationsplan som vi och SHIB skrivit på. De har erkänt detta fel, och har sagt till oss att de inte kommer att flytta på förrådet, men komma med en ekonomisk ersättning.
Idag ringde de till oss och sa att vi skulle få 4000:-! Detta anser inte vi vara skäligt, eftersom kostnaden för att flytta förråd och gjuta ny platta går på en ca 100 000:-.
De sa även att from nu skulle vi sköta kontakten direkt med MC Freeze som gjort grunden, jag anser där att jag har avtal med SHIB och de är dem jag tänker fortsätta ha min kontakt med, har jag fel?
Har vi rätt att stå på oss och kräva att de skall flytta det, eller vad anser ni vara en skälig ersättning?

Svar:
Du skall endast fortsätta att ha skriftlig kontakt med SHIB. Du skall absolut inte ha kontakt med någon annan eftersom Du har ett skriftligt avtal med SHIB. Om det klart kan konstateras att det är SHIB som gjort fel från början så är det deras sak att åtgärda fel eller brist. Gör man inte det har Du rätt till ekonomisk kompensation och den skall ju i detta fall vara betydligt större än det belopp som de erbjudit.
Fortsätt att kräva åtgärder och om det inte hjälper, kontakta ARN, Allmänna Reklamationsnämnden, eller en jurist som kan hjälpa er.