Fakturerad efter lång tid

Fråga:
Vi flyttade in i vårt nybyggda hus för över ett år sedan. Nu ringer elektrikern och påstår att han glömt fakturera oss för jobb som han gjort. Kan det vara möjligt att han kan debitera oss den summan ett år efter ?

Svar:
Ja han har rätt att fakturera även efter ett år från att ett arbete är utfört, dock inte med en högre kostnad än vad som är avtalat, alltså inte tillägg för index mm. Var noga med att kontrollera fakturan så att den stämmer med vad ni en gång har avtalat och att det arbete som skulle utföras verkligen är utfört.
Av Preskriptionslagen (SFS nr: 1981:130) följer att en fordran preskriberas (=inte kan göras gällande) först efter “tre år för fordran mot en konsument, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit
konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk.” Typ en el-installation i en villa.
Observera att om ni tidigare betalt delar av arbetet ni kan ha uppfattat den faktureringen såsom en ungefärlig prisuppgift för elektrikerns hela arbete. Då kan inte näringsidkaren i efterhand påföra ytterligare kostnader för samma arbete med mer än 15% enligt Konsumenttjänstlagens 36§ (SFS nr: 1985:716).