Fastighetsskatt vid nybygge

Fråga:
Vi har en fråga ang. fastighetskatten vid utbyggnad. Vi bor idag i en sommarstuga om 60 kvadratmeter + inbyggd veranda om 30 kvadratmeter och farstu 4 kvadratmeter. Vi har nu tänkt riva delar av huset. Vi tänker behålla 40 kvadratmeter som vi vill bygga ihop med ett nytt hus på 100 kvadratmeter. Finns det någon möjlighet att det kan räknas som nybygge och därmed undantas från fastighetsskatten de första åren?

Svar:
Förutsättningen för att Du skall få undantag från fastighetsskatt de 5 första åren är att hela huset rivs och nytt byggs upp. River du bara en del och bygger nytt en del kommer du att få ett nytt värdeår och därmed ett högre taxeringsvärde. (Samma sak gäller naturligtvis om Du inte river alls utan enbart bygger nytt.)