Gemensamhetsanläggning

Fråga:
Vi bor i ett nybyggt hus där vi skall ingå i en samfällighet tillsammans med 19 andra hus. 15 av husen har sitt avlopp kopplat till pumpstation, och vidare till kommunal ledning, medan 5 av husen har självfall till det kommunala nätet. Skall/bör samtliga 20 hus vara med och betala på pumpstationen eller bara de 15 som nyttjar den?

Svar:
Det bör ju rimligen endast vara de hus som nyttjar pumpstationen som skall betala för det, men det beror ju på om man redan från början har bestämt att alla husen solidariskt skall betala. Då är ju kostnaden utslagen på alla. Men som sagt, rimligtvis bör det endast vara de 15 som skall betala.