Kan man tvingas betala högre avbeställningsersättning än handpenning?

Fråga:
Vi undrar vilken avbeställningsersättning det kan bli fråga om ifall vi skulle vara tvungna att avbeställa. Räcker det med handpenning?

Svar:
Vid avbeställning måste man betala de kostnader som företaget har förorsakats på grund av avtalet och avbeställningen. Det kan alltså finnas ytterligare kostnader t ex för företagets planering av produktion, kontroll av att speciella insatsvaror finns tillgängliga, undersökning av vad dessa kostar, kontroll av att beställningen i sig är genomförbar m m.
Det kan finnas andra undersökningar som har med olika myndighetskrav att göra. Men allt detta skiftar från avtal till avtal och beroende på hur företaget arbetar. Man kan alltid fråga vilka kostnader som kommer att uppkomma inom den närmaste tiden ifall man skulle bli tveksam till sitt avtal.

Av punkt 36 i Allmänna avtalsvillkor AA94 framgår hur man räknar
avbeställningsersättning:

– 1. kostnader för att ingå avtalet
– 2. kostnader för avtalets upphörande
– 3. kostnader som i övrigt har tillkommit.

Det kan alltså finnas en del fasta kostnader också, som man inte omedelbart tänker på.