Lönsamt bygga nytt norr om Gävle?

Fråga:
Vi har starka funderingar på att byta vårt nuvarande sommartorp som ligger i de sörmländska skogarna till ett sommarställe som erbjuder lite mer kontakt med andra människor som tex i ett sommarstugeområde. Eftersom vi skulle vilja komma ut till havet har blickarna gått mot områdena mellan Gävle-Söderhamn-Hudiksvall alternativt mer söderut från Norrköping ner till Kalmar. Min fråga är hur utvecklingen av bla efterfrågan och prisbild har sett ut mellan Gävle-Hudiksvall. Är det “lönsamt” att bygga själv eller är det ur ett ekonomiskt perspektiv bättre att köpa ett befintligt ställe? Söder över har jag känslan av att man inte “förlorar” på att bygga själv, men det kanske är fel?

Svar:
Eftersom vi på Bygganytt inte själva har någon kunskap om de lokala förhållandena om prisutvecklingen i de områden som Du nämner kan vi inte svara på Dina frågor. Det bästa som Du kan göra är att kontakta flera mäklare i de områden som Du talar om och lyssna med dessa hur prisutvecklingen är. På Uppsala universitets Institut för bostads- och urbanforskning har man utvecklat en matematisk modell kallad <b>tobins q</b> för att räkna fram lönsamheten i att bygga nytt småhus i olika delar av landet. Där sätter man kostnaden för nybyggnation i relation till priset på nyligen sålda begagnade villor. Enkelt uttryckt blir det ofta lönsamt att bygga nytt i områden med stor efterfrågan på boende (om man lyckas få tag på en tomt är en annan femma!), medan det i avfolkningsbyggder ofta går att köpa ett begagnat hus till bättre pris.