Puts- tillkommande kostnad?

Fråga:
Vi är en familj som precis fått vårt hus slutbesiktigat. Det som återstår är fasaden som ska putsas. Vi har anlitat en lokal firma som ska göra detta pga priset. I vårt kontrakt står det att fasad (puts) ingår. Enligt husfirman så gör det aldrig det i deras leveranser. Detta är ju ett allvarligt fel av säljaren.

Tyvärr så var säljaren bortrest så vi kunde inte få något svar. Ska vi bara svälja detta och betala putsen när räkningen kommer. Eller kan vi kräva att byggfirman ska står för detta?

Svar:
Detta är en fråga som borde kunna lösas om Du läser de olika kontrakt som Du har. Du säger att Du har anlitat en lokal firma som skall utföra putsen. Är det så, så har Du ett avtal med denna firma och då är det ju denna firma som Du skall ersätta för det arbete som de utför. Då har ju husföretaget inget med det att göra. Om det sedan i köpeavtalet med husföretaget framgår att putsen skall ingå då skall ni ju inte betala husföretaget för det även om ni själva kontrakterat den som utfört arbetet. Skall putsarbetet ingå enligt kontrakt skall ni få ett motsvarande prisavdrag från husföretaget.