Vad innebär formuleringen pantbrev har tagits ut?

Fråga:
Vad innebär en kontraktsskrivning om att “pantbrev har tagits ut till ett belopp om 500 000 kronor?”

Svar:
En inteckning innebär att en viss rättighet är inskriven i fastighetsboken på tingsrätten. Är det en penninginteckning är det till ett visst belopp. Med inteckningen följer rätten att ta ut pantbrev, som alltid är kopplad till inteckningen.

På den aktuella fastigheten finns alltså pantbrev på 500.000 kronor i fastigheten. Men det är inte säkert att alla är belånade. Det kan finnas pantbrev som finns hos ägaren, som han har själv. Kanske har han slutbetalat ett lån, och då återfått ett gammalt pantbrev.
(Detta kallas ägarhypotek, vilket är ett ord man kan höra på banken ibland.)

Men det kan även vara så att pantbreven ligger hos en långivare och är belånade. Dock kan de lån för vilka pantbreven utgör säkerhet till viss del vara avbetalade. Då är lånet mindre än pantbrevet. Å andra sidan kan det vara så att ägaren inte har betalat vad han är skyldig och då kan skulden vara högre än beloppet på pantbrevet eftersom det tillkommer icke erlagd ränta, som då läggs till skulden.

Om man vet att det finns inteckningar till ett belopp av 500.000 kronor
måste man se vilka lån som de här pantbreven är som säkerhet för.
Då skall man be att få en lista över lånen och pantbrev. Då får man klart för sig hela lånebilden på fastigheten.

Fattas något pantbrev måste det “dödas” (“mortifikation”) för att det inte skall finnas kvar något lån liggande hos någon som inte givit sig till känna i samband med fastighetsöverlåtelsen. Då skall köparen hålla inne motsvarande summa och kanske lite till (för ev obetald ränta) till den dag då pantbrevet är dödat och det inte längre finns någon risk för att en långivare träder fram och vill ha sina pengar.