Vem skall bekosta bygg- elen?

Fråga:
Vi har ett kontrakt med en byggentreprenör och nu i slutskedet har en fråga om elektricitet under byggtiden uppstått. I kontraktet (som är upprättat i anslutning till ABS95) finns inget omnämnt om vem som skall stå för inhyrt elskåp och el under byggtiden. Följande finns att läsa i vårt kontrakt (fetstilt text är förtryckt i kontraktet) ”I entreprenörens åtagande ingår inte – om inte annat framgår av ovanstående överenskommelse – att ombesörja och betala sådant som ankommer på beställaren som byggherre…”

Svar:
Normalt är det så att byggherren, alltså Du, skall svara för kostnaden för bygg- strömmen. Det skall dock framgå av entreprenadkontraktet. I den text som Du har bifogat detta mäjl framgår ju inte detta uttryckligen i de undantag som anges. Därför kan man tolka det så att bygg- strömmen skall betalas av entreprenören, om det inte framgår på andra ställen i de handlingar som Du har mottagit. Kanske finns det en ”Entreprenadbeskrivning” där det framgår att Du skall betala byggströmmen?

Inhyrning av maskiner mm skall däremot normalt ingå och inte belasta Dig.