Vilka regler gäller för att ha inneboende?

Fråga:
Bor i en stor villa med många rum.  Vi använder inte längre 6 av rummen. Kan vi ha inneboende i dom rummet? Eller kan det ses som verksamhet från kommunen?  I byggplanen står det enfamiljshus.

Självklart skattar vi för inkomsterna.

Svar:
Normalt kan man hyra ut rum i sin privata bostad utan att det räknas som näringsverksamhet (= beskattning med 30% i inkomstslaget kapital istället för ca 50% samt egenavgifter). Omfattningen på uthyrningen kan dock förändra detta. En hyresvärd som också råkar bo i en större hyresfastighet kan tex knappast kalla det för en “privatbostad” om de andra lägenheterna är inredda för stadigvarande uthyrning.

I Din deklaration skall Du uppge att Du haft Din bostad delvis uthyrd samt redovisa både intäkterna samt de ev. kostnader som Du haft för drift och normalt underhåll. Det finns också vissa schablon- regler i inkomstskattelagen (SFS 1999:1229) för avdrag vid uthyrning av privatbostad (42kap, 30-31§§; 4000kronor respektive 20%).

Om Du, som kanske i detta fall, hyr ut de sex rummen till 6 olika personer kan det vara bäst att först kontakta kommunen som Du bor i eller Skattemyndigheten. Du kan även gå in på www.skatteverket.se och läsa mer där.