Altan; regler för bygge

Fråga:
Finns det regler för altan bygge, såsom någon maximal storlek? Måste man ha byggnadslov? Krävs grannars godkännande?
Vi håller på bygga ett hus på pelare på berggrund. Ena änden av huset står därmed ca 2 meter över markytan.

Svar:
Tidigare har alla altaner som anses som en tillbyggnad av huset krävt bygglov. Kravet på bygglov har då berott helt och hållet på byggets storlek och höjd. Från och med 2 juli 2014 är det nya bygglovsregler som gäller, som ska underlätta för ägare av småhus – kravet på bygglov för utbyggnader på max 15 kvadratmeter försvinner.
Innan bygget kan börja krävs en anmälan till byggnadsnämnden. Läs mer om Komplementbostäder.