Brister inför slutbesiktning

Fråga:
Jag har fått tillträde till mitt nybyggda hus och tittat runt lite innan slutbesiktning och upptäckt följande:

– inga golvlister har monterats
– del av parkettgolv saknas ca 0,5 m2
– Värmen i huset har varit avstängd ett par dagar av okänd anledning
– plåt på takkupans nock saknas

Mina frågor är nu:

1. Vilka krav kan jag ställa på entreprenören för golvlister, parkettgolv och andra fel? Hur snabbt måste de åtgärda felen? Hur går jag tillväga eftersom jag redan betalt alla räkningar till entreprenören och ej kan hålla inne med betalningar enligt ABS95 för ej utförda arbeten?

2. Kan entreprenören hållas ansvarig för framtida fuktskador pga den avstängda värmen?

Svar:
Om jag förstår Dig rätt har Du av entreprenören fått tillträde till huset innan slutbesiktningen är utförd. Har entreprenören meddelat Dig att han är klar med alla arbeten? Det verkar ju inte som han är det på Din beskrivning. Jag antar att det skall ske en slutbesiktning. Är den beställd? En slutbesiktning är viktig att utföra av flera skäl. Inte minst viktig om det nu återstår en del arbete att utföra. Normalt har entreprenören sedan några veckor på sig att åtgärda de fel och brister som framkommer vid slutbesiktningen.

Det är lite olyckligt att Du har betalat hela entreprenaden, då kan risken vara stor att entreprenören inte fullföljer sina åtaganden. Enligt ABS har en beställare rätt att innehålla den del av entreprenadsumman som motsvaras av kostnaden för kvarstående arbeten. Nu kan du bara hoppas på att entreprenören är så seriös att han ändå slutför sina arbeten.

Vad gäller eventuella skador på grund av avstängd värme kan det ju vara svårt att bevisa att det är entreprenören som förorsakat stoppet. Har värmen varit borta en kortare period är risken för framtida skador troligen minimal.