Bygglov- kommunens ändrade villkor?

Fråga:
Vilken rätt har kommunen att först säga en sak och sen när ansökan kommer in ta tillbaka det?
Vi har skrifligt mejl där Bygg- och miljöchefen klart skriver att vi får lägga vårt hus 3 m från granntomten bara vi uppfyller Boverkets brandskyddsregler och har godkännande från grannen. När vi sedan lämnat in ritningarna med ett granngodkännande och nu säger det att vi inte kan få bygglov eftersom detaljplanen bara tillåter att garage ligger närmare än 4,5m från tomtgränsen. Vad gör vi? Vi känner oss helt maktlösa i händerna på kommunens goda vilja.

Svar:
Tyvärr är det många gånger så att hos kommunen att det kan förekomma olika informationer beroende på vem man talat med. När det sedan kommer till ett beslut gäller i grunden de detaljbestämmelser som gäller för ett område. I Ditt fall skall Du omgående överklaga beslutet och hänvisa till grannegodkännandet samt till det mail som Du tidigare fått. Dessutom kan Du tala om att Du kan vidta särskilda brandskyddande åtgärder på Din byggnation för att uppfylla ökad brandsäkerhet. Får Du avslag även på denna överklagan är det nog inte mycket att göra än att acceptera den detaljplan som ligger.