Bygglov; kostnad och villkor för?

Fråga:
Vad är det som avgör ifall bygglov beviljas? Vad kan kostnaden för bygglov beräknas till?

Svar:
Det är en del faktorer som styr ett bygglov. Det är bl.a. lokala bestämmelser i just det område som fastigheten ligger i. Det kan vara maximalt tillåten byggnadsyta på huset, maximal byggnadshöjd, antal våningar, mm, mm. Återigen kan bara kommunen svara på detta. Samla alla Dina frågor och bestäm ett möte med representant från kommunen och berätta vad Du har för tankar om Ditt hus. Oftast är kommunens representanter mycket hjälpsamma och kommer med goda råd om vad Du får bygga och hur stort och i övrigt frågor vad gäller byggnationen.
Kostnaden för ett bygglov varierar också mycket från kommun till kommun. Kontakta den kommun som fastigheten ligger i och fråga vad ett bygglov kostar.