El- och teleskåp blockerar uppfart

Fråga:
Vi håller på att bygga nytt hus i ett nytt område som husleverantören projekterar. Nu visar det sig att el- och teleskåp står placerat vid gatan framför vår tomt intill tomtgränsen.

Vi har tänkt att ha plattsättning där med infart till en parkering för en bil och då står skåpen i vägen. Elbolaget hänvisar till husleverantören som sägs ha godkänt att skåpen ska stå där. Husleverantören hänvisar till elbolaget och vägrar flytta skåpen. Vi har aldrig blivit tillfrågade.

Kan vi kräva att skåpen flyttas? Och vem ska vi då kräva?

Svar:
Jag utgår från att det är husleverantören som gjort el-projektering och då borde det vara husleverantören som ni skall bearbeta. Frågan kan dock vara svår att lösa eftersom husleverantören har tänkt sig en placering av infarten till ert hus och ni har tänkt en annan placering. Frågan är egentligen om ni kände till infartens placering när ni skrev under kontraktet för tomten eller ej. Gjorde ni det kommer ni säkert ingen vart med husleverantören, då får ni säkert bekosta en flyttning själva, men var inte infarten till er tomt fastställd när kontraktet skrevs under borde husleverantören bekosta en flyttning.