El & VA-avgifter efter rivning

Fråga:
Vi ska riva en befintlig sommarstuga på en tomt och därefter bygga ett nytt hus. Sommarstugan har idag el och VA.
Behöver vi betala avgifter för att ansluta el och VA pånytt till det nybyggda huset eller behövs det inte då det i dagsläget redan finns på fastigheten?
För byggets skull så vill vi flytta på en telekabel som går till grannen som går rätt över tomten (sommarstugan har ingen telefon). Vi kommer ju i framtiden vilja vara anslutna till telekabeln då det nya huset ska ha telefon. Vem kontaktar jag? Innebär det kostnader att ansluta sig till telenätet och be om att kabeln grävs ner/ flyttas?

Svar:
Om ni skall riva den gamla stugan, glöm inte att ansöka om rivningstillstånd. Det gör du hos kommunen.
1. Om du redan har kommunalt vatten och avlopp till det befintliga huset och avgiften för detta redan är betald behöver du inte betala detta en gång till.
2. Om det finns ett servitut för telekabeln att den har fått läggas ner över din tomt kan det bli svårt att få den flyttad. Skulle det gå får Du säkert räkna med att du får betala hela flyttningen. Finns det inget servitut utan kabeln har lagts ner över din tomt utan ett servitut kan du ha lättare att få igenom dina önskemål utan att behöva betala för det. Kanske, men inte säkert. Ta reda på detta hos Telia. Om du senare skall ansluta dig till telefonnätet kommer du att få betala en anslutningsavgift för det. Fråga Telia vad det kostar i det område som du skall bygga.