Flyttning av hus?

Fråga:
Hur och vad ska jag ta reda på om jag vill flytta mitt hus och om jag får göra det själv?

Svar:
Först och främst skall Du ta reda på av kommunen om Du får bygga upp det befintliga huset på den nya tomten. Det kanske inte är tillåtet med just en sådan hustyp. Sedan skall Du ta reda på om det går att flytta huset i ett stycke eller om Du måste montera ner det i mindre delar. Om Du kan flytta det i ett stycke måste Du tänka på om vägbredder, broar, ledningar mm klarar av husbredden och höjden.
Du kontaktar lämpligen ett husflyttningsföretag som gör jobbet om Du skall flytta hela huset i ett stycke. Skall Du montera ner det kan Du ju göra det själv eller anlita någon firma.