Jag vill flytta ett gammalt hus och bygga upp det igen på en annan tomt.

Fråga:
Om jag vill flytta ett gammalt hus och bygga upp det igen på en annan tomt. Vilka regler följer jag då?

Svar:
Att flytta ett hus räknas som att bygga nytt. Man utgår från tomten som ju får ett för tomten nytt hus. Detta medför att man måste ha bygglov, m. m. Det medför också att det hus som flyttas till en tomt måste uppfylla nu gällande bygglagstiftning. Det vill säga uppfylla de krav som ställs på dagens nyproduktion. Detta kan kanske modifieras i samband med diskussion med kommunen, men sådan är huvudregeln.

Eftersom det räknas som nybygge är det ingen fastighetsskatt de första fem åren. Utgå från att det gamla huset är “byggmaterial” som skall upp på den nya tomten.