Kan vi få flyttat ett elskåp?

Fråga:
Kan vi få flyttat ett el-skåp?
Vi har ett radhus på en nyligen friköpt tomt i ett radhusområde med en samfällighetsförening. På vår tomt har vi ett elskåp för stigarledning till vår och tre andra fastigheter. Det är dumt placerat, alldeles vid husknuten och inte vid tomtgränsen, som väl borde ha varit det naturliga. Vi har bara bott här i tre år och husen byggdes för ca 25 år sedan i SMÅA’s regi, så vi vet inte varför det blev denna placering.

Vad har vi för möjligher att få detta skåp flyttat? Vad är föreningens ansvar och vad är mitt? Vi har fått uppgift om att det är föreningen som äger elskåpet. Det är ett stort och skrymmande skåp från byggåren 1976.

Alternativt undrar jag om ni vet om det finns mindre skåp idag som man skulle kunna byta ut detta med. Och är det i så fall en kostnad som föreningen borde stå får?

I dagens läge när allt fler köper ut sina tomter kan jag väl inte vara ensam om liknande “problem”. Borde inte detta regleras genom servitut?

Svar:
Det kan nog bli lite knepigt att få rätsida på detta nu i efterhand. Det skulle ni tagit upp när tomten friköptes eller när ni köpte huset. Nu har ni ju på något sätt tidigare accepterat att skåpet finns där det finns. Det är alltid mycket svårare att få åtgärdat något som man ”redan accepterat”. Men om ni vill gå vidare måste ni ju först ta reda på vem som äger skåpet. Är det samfällighetsföreningen, eldistributören, kommunen eller någon annan. Troligen finns inget servitut eftersom det borde kommit fram i det skede som ni köpte tomten eller huset. Om skåpet senare kommer att flyttas är det mest troligt att ni själva får stå för den kostnaden. Möjligen skulle ni kunna hävda miljömässiga eller hälsoskäl för att slippa ta kostnaden för en flyttning.