Sprängarbeten

Fråga:
Vi undrar lite om vad som gäller för sprängningsarbeten. Dessa är ju förenade med vissa risker, tex för sättningsskador hos på grannfastigheter. Vi är därför lite orolig för vilket ansvar vi har för dessa sprängningar.

Är det brukligt vid totalentreprenad att husleverantören tar på sig det fulla ansvaret vid sprängning? Vem ankommer det att kontrollera försäkringarna hos den som utför sprängningsarbetena? Oss köpare eller husföretaget? Vi har fått besked om att vi måste stå som ansvariga och kan därmed också bli åtalade om något skulle inträffa. Det fulla ansvaret måste väl ändå kunna läggas på antingen sprängaren eller husleverantören, så att något personligt åtal mot oss inte kan ske?

Svar:
Om det är en totalentreprenad eller en entreprenad där husföretaget utför sprängningen så är det husföretaget som ansvarar för eventuella skador som uppkommer vid sprängningen. Om husföretaget i sin tur har anlitat en sprängare så är det deras sak att kolla upp dennes försäkringar. Du behöver däremot bara kontrollera husföretaget/ huvudentreprenörens försäkringar. Se till ett Du har ett skriftligt avtal med husföretaget att de åtar sig sprängningen och kontrollera gärna att de tillförsäkrat sig att sprängaren har en ansvarsförsäkring. Då kan ni aldrig bli skyldiga om det skulle hända något.