Vad är kvalitetsansvarig?

Fråga:
Vad är en kvalitetsansvarig och vilka uppgifter har en sådan?

Svar:
En kvalitetsansvarig skall sköta den kontroll som skall göras enligt kontrollplanen för bygget. Byggnadsnämnden beslutar om kontrollplan för arbetena.