Vad gäller för försäkringar vid delad entreprenad?

Fråga:
Vi avser att beställa ett prefab-hus samt grund och markarbeten. I detta fall blir det två olika avtal, dels ett köpavtal med husfirman och dels ett entreprenadavtal med entreprenörfirman (som också representerar husfirman).

1. Vilken form av entreprenad är detta?
2. Husfirman ger byggfelsförsäkring hos GAR-BO.

Omfattas då även grund och markarbeten automatiskt eller måste det även ingå i entreprenadavtalet?

3. Om entreprenören och/eller underentreprenörer
har sk “allriskförsäkring”, täcker den då även eventuella skador på angränsande fastigheter vid t.ex. sprängning?

Svar:
1. Denna form av entreprenad kallas ofta delad entreprenad.
2. Det ingår inte automatiskt. Det måste Du kontrollera vad som står i entreprenadkontraktet eller i den garantiansökan som husföretaget har skickat in till Garbo AB.
3. Vad gäller sprängning bör man vara extra försiktig och verkligen särskilt förvissa sig om att sprängaren har en försäkring som täcker eventuella skador för 3:e man. Be att få en kopia av sprängarens försäkring eller på annat sätt skriftligt få det bekräftat att sprängaren har en sådan heltäckande försäkring.