Vad innebär nyckelfärdigt

Fråga:
Vad betyder ordet “nyckelfärdigt”?

Svar:
Ordet nyckelfärdigt betyder olika saker beroende på vem som erbjuder ett nyckelfärdigt hus. Därför skall det definieras av säljaren. Mycket sällan är det fråga om ett rent nyckelfärdigt hus i den meningen att köparen får en nyckel och kan flytta in i ett färdigt hus.
I handlingarna skall finnas en text av typen “med nyckelfärdigt menar vi att huset är så färdigt att …”

Utifrån detta kan man sedan se vad som inte ankommer på säljaren/entreprenören och därför skall utföras av köparen eller någon som köparen anlitar. Normalt skall köparen i alla fall ta hand om allt som ligger på honom som byggherre, dvs myndighets- och bankkontakter etc. Men även där kan man komma överens om att säljaren kan hjälpa till, men det måste tydligt framgå vem som skall göra vad.

Produktionskostnadskalkylen tar upp de delar och arbeten som krävs för att det skall bli ett färdigt hus. Med den som utgångspunkt kan man se vem som har ansvaret för att de olika delarna blir gjorda.