Vilka husföretag och entreprenörer bör vi se upp med?

Fråga:
Har ni uppgifter om vilka husföretag och entreprenörer man bör se upp med?
Är det tex känt av Er att leverantören Älvsbyhus skulle ha problem med kvaliteten på sina hus?
Där grunden skulle vara huvudorsaken, detta med anl. av den delade entreprenaden.
När det blir fel så har det varit svårt att finna huvudman för ersättningskrav på felen då entreprenören för grunden/grundarbetet och husleverantören har lagt över felorsaken på varandra!?

Svar:
Vi har inte någon kännedom om enskilda husföretags kvalitetssituation, så här kan vi inte ge något svar.

Rent allmänt kan man säga att det är mycket viktigt att man som husköpare i detalj informerar sig genom de kontrakt som man skriver med husfirman eller deras entreprenörer vad som verkligen ingår i det åtagande som framgår av de handlingarna. Det finns alltid en liten risk vid delad entreprenad att det finns en gråzon där man skyller på varandra och därför ar det viktigt att minimera denna gråzon, eller genom att skriva ett avtal, helt eliminera den.

Nej, det finns inte något auktoriserat sådant.