VårgårdaHus bygger för framtiden

Husfabriken i Vårgårda utökar sin produktion av småhus och har invigt en ny produktionslokal på drygt 6 500 m2.

Efterfrågan på VårgårdaHus har ökat och tanken på att göra en tillbyggnad har funnits ett par år. Det första spadtaget togs för ca 1 års sedan. Arbete har sedan dess pågått för fullt och nu har den nya fabriken vuxit fram. Finalen av detta arbete kom i mitten på juni då invigningen gick av stapeln med pompa och ståt. Kommunfullmäktiges ordförande Mattias Olsson var en av de inbjudna gästerna och hade också fått äran att klippa invigningsbandet.

Kommunfullmäktiges ordförande Mattias Olsson klipper bandet

Kommunfullmäktiges ordförande Mattias Olsson klipper bandet

Detta är givetvis ett stor steg i VårgårdaHus historia där man går från en kapacitet av ca 200 hus per år, till en kapacitet av ca 350 hus per år. Det är en ökning av produktionen med hela 75 procent. Tanken är nu att fler människor skall kunna få sitt drömhus byggda av just VårgårdaHus.

Gästerna börjar anlända

Gästerna börjar anlända

Utbyggnaden och ökningen av produktionen innebär inte bara att fler hus kommer lämna Vårgårda, utan det innebär också att fler människor måste anställas. Under ganska lång tid har man sökt medarbetare som kan vara med på VårgårdaHus resa och i dagsläget har man nästan fyllt allt det behov som behövs

VD Per-Erik Bonander välkomnar gästerna

 

På inspektionsrunda

 

Allt måste ha sin plats för ett effektivt arbete

 

Man får både information och möjlighet att ställa frågor

Med gästerna kom också en del blommor som fick bilda en blomsterprakt framme på scen.

Gästerna hade med sig många vackra blomsteruppsättningar

När invigningsceremonin var över och VD Per-Erik Bonander hade hållit ett tal till de 200 gästerna var det dags att få lite i magarna.

VD Per-Erik Bonander håller invigningstal

Det bjöds på kallskuret och dricka från Mathias Kök & Rum och alla lät sig väl smaka.

God mat och dryck från Mathias Kök & Rum

Invigningen började så småningom lida mot sitt slut och vi som var där hade inte bara blivit mätta utan också fått en inblick i VårgårdaHus verksamhet och produktion. Vi hade också fått höra att VårgårdaHus inte har några tankar på att stanna upp här, utan vill i framtiden växa ytterligare, och på så vis kunna erbjuda ännu fler husköpare ett drömhus från Vårgårda.