Följ arbetet med vår nya fabrik...

Vårgårda hus ökar sin kapacitet genom att bygga en helt ny fabrik.

-->